เจ้าหน้าที่อาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 163 jobs
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี / โท ด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์
  • สนับสนุนการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรม
  • เพิ่มมูลค่าของเสียให้สามารถเป็นธุรกิจได้
  Phrapradaeng
  • มีความรู้ ISO 14001
  • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ / วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์ขึ้นต่ำอย่างน้อย 3 ปี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • วางแผนการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ อาหารพืช อาหารสัตว์
  • การบริหารช่องทางการขาย ทั้ง online /offline
  • มีใบขับขี่ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ
  • leasing
  • ทักษะในงาน : มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • สัมภาษณ์เสร็จทราบผลทันที
  • เริ่มงานได้ทันที่พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงานที่ สนญ.บางกะปิ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • เซลล์วัสดุก่อสร้าง, อาหารสัตว์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  Next