เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  POSCO Coated Steel (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  POSCO Coated Steel (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Rayong
  • จบการศึกษาระดับปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  Pharmasant Laboratories Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - NonthaburiTHB 90K - 119,999 /month
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์,โรงงาผลิตยา
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านฝ่าย QA/QC 7 ปีขึ้นไป