เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 of 27 jobs
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่,เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  Plan Creations Co., Ltd.'s banner
  Plan Creations Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา)
  • จบการศึกษาด้าน Industrial Design, Product Design.
  • กรุณาแนบ Portfolio ผลงาน
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s banner
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • สำรวจและวิเคราะห์ คู่แข่งทางการตลาด
  • วิเคราะห์ นำเสนอสินค้าใหม่ที่เหมาะสมกับช่องทางการข
  • บริหารจัดการการขายสินค้าช่องทางต่างๆ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี / โท ด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์
  • สนับสนุนการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรม
  • เพิ่มมูลค่าของเสียให้สามารถเป็นธุรกิจได้
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s banner
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาฯ อาหาร
  • เคยปฏิบัตงานวิจัยและพัฒนาฯ ในอุตสาหกรรมอาหาร
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี