เจ้าหน้าที่ธนาคาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's logo
  Rajthevee
  • การตลาด,
  • ประกันภัย , ประกันชีวิต
  • ประสบการณ์การตลาด,ตลาดธนาคาร,
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
  • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
  • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP