เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 of 14 jobs
  Greater Pharma Limited Partnership's banner
  Greater Pharma Limited Partnership's logo
  Bangplad
  • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาด้านความปลอดภัย
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ
  POSCO (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  POSCO (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Chachoengsao
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(ทำงานเวลโกรว์)
  • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา (ทำงานที่เวลโกรว์)
  • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา (ทำงานที่อมตะซิตี้)
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Bangna
  • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสานงานกิจกรรม7ส.,การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  • การปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ของบริษัทฯ
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s banner
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s logo
  Bangsaotong
  • ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • โบนัส 2 เดือน
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Safety Officer

  True Corporation Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
  • มีความรู้ เรื่อง กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
  • ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน(00.00-05.00 น.)ได้บางครั้ง