หัวหน้าแผนกบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคลsหรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในงาน HRM/HRD ทั้งกระบวนการ
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  ChonburiTHB 45K - 54,999 /month
  • ดูแลการขาย Wholesales & OMT พื้นที่ภาคตะวันออก
  • พัฒนาและขายช่องทางการขายพิเศษพื้นที่ภาคตะวันออก
  • ดูแลและรับผิดชอบทีมงานขาย