หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 of 15 jobs
  lamlookka
  • เปรียบเทียบและเจรจาต่อรองกับคู่ค้าได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  Ramathibodi Foundation's banner
  Ramathibodi Foundation's logo
  Rajthevee
  • ประสบการณ์ในการบริหารระดับสูง ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • มีประสบการณ์กำกับดูแลงานบุคคล,จัดซื้อ,สารบรรณ
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ
  Asian Best Chicken Co., Ltd.'s banner
  Asian Best Chicken Co., Ltd.'s logo
  Saraburi
  • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร,Supply Chain
  • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านการจัดซื้อ
  • หากมีประสบการณ์ด้านERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Sahamit Product co.,ltd's banner
  Sahamit Product co.,ltd's logo
  Bangrak
  • งานด้านจัดซื้อสินค้าอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • OEM เกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอาง
  • คัดเลือกผู้ผลิตทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ