หัวหน้าควบคุมคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี
  • มีความรู้เคมีวิเคราะห์ด้านปริมาณและคุณภาพวิเคราะห์
  • อุตสาหกรรมเคมี Resin
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  Chiang Mai
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่