สิ่งแวดล้อม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 222 jobs
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s banner
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s banner
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Rayong
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  • เป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโครงการ
  • สามารถทำงานประจำจังหวัดระยองได้
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 34,999 /month
  • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม,บริหารอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ด้าน QC,QA
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  Phrapradaeng
  • มีความรู้ ISO 14001
  • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ / วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์ขึ้นต่ำอย่างน้อย 3 ปี
  Fosera Co., Ltd.'s logo
  Klongluang
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
  • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
  • ผ่านงาน จป.ในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสานงานกิจกรรม7ส.,การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  • การปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ของบริษัทฯ
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 16K - 24,999 /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ชอบการพบปะพูดคุย
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำงานนอกสถานที่
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคาร
  • ประสานงานด้านระบบคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย
  • ประสานงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร
  Urban Green Consultants Company Limited's banner
  Urban Green Consultants Company Limited's logo
  Samutprakarn > Muang
  • จบปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านวิทยาศาศตร์สิ่งแวดล้อม
  • มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA ระยะเวลา 1-3 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  Next