ศรีราชา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 45 jobs
  Uniwave Limited's banner
  Uniwave Limited's logo
  Bangplee
  • ปวส ขึ้นไป ด้านไฟฟ้า, อิเลคทรอนิก, เครื่องมือวัด
  • แก้ไขปัญหา หน้างานและออกไปติดตั้ง set ระบบ ATG
  • สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • งานการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์
  • ชอบงานวิเคราะห์และงานลงพื้นที่
  • ขับรถยนต์ได้-มีใบขับขี่
  Top Trend Manufacturing Co., Ltd.'s banner
  Top Trend Manufacturing Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานที่โรงงานศรีราชาจังหวัดชลบุรี
  • มีความรู้เชิงลึกทางด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสากรรม
  Next