วิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 of 18 jobs
  A-CON CONCRETE CO., LTD.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกร 2 ปีขึ้นไป
  • วางแผน ควบคุม ติดตาม งานเครื่องกลภายในบริษัทฯ
  Siam Park Bangkok Co., Ltd.'s banner
  Siam Park Bangkok Co., Ltd.'s logo
  Kannayao
  • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน
  • ควบคุมดูแลงบประมาณและจัดตามแผนโครงการด้านวิศวกรรม
  • แก้ไขปัญหาหน้างาน/ประสานงานผู้รับเหมา
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s banner
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s logo
  Central
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรเคมี วืศวกรเครื่องกล
  • จัดซื้อจัดหา เจ้าหน้าที่ขาย
  Thai Semcon Co., Ltd.'s banner
  Thai Semcon Co., Ltd.'s logo
  Others
  • เรียนรู้งานวิศวกรรมมาตรฐานญี่ปุ่น
  • สามารถเติบโตในสายงานวิศวกรรมงานระบบ
  • เรียนรู้งานด้าน Design และ Jobsite