วิศวกรรมการผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  PhrapradaengTHB 20K - 25K /month
  • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือการผลิต
  • มีประสบการณ์ในสายงานผลิต 1+ ปี
  • ไม่เป็นตาบอดสี, ทำงานจ-ศ. และเดือนละ 2 เสาร์