วิจัยการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • ผู้บริหารการตลาดและขาย
  • ประสบการณโครงการแนวราบ 10 ปี
  • โอกาสในการก้าวสู่ทีมบริหาร
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • Management Trainee, Support & Development
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในธุรกิจ Retail / FMCG
  • วางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลการตลาด
  HIP Global Co., Ltd.'s logo
  SuanluangTHB 25K - 54,999 /month
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย
  • มียานพาหนะส่วนตัว
  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่ขายและทีมขาย