ล่าม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 41 jobs
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s banner
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์เคยทำงานแปล
  • มีผลสอบ TOPIK ระดับ 4
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  Ansell (Thailand) Ltd.'s banner
  Ansell (Thailand) Ltd.'s logo
  Ladkrabang
  • ประสานงานกับพนักงานสัญชาติพม่า
  • มีทักษะ สื่อสารด้าน ฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาพม่า
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Prakanong
  • Can use Japanese
  • Interpret at construction site and translate JP/TH
  • Business level of Japanese and Conversational
  DM Casting Technology (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangbor
  • ล่ามระหว่างชาวญี่ปุ่นกับชาวไทย
  • แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
  Next