ผู้ช่วยผู้จัดการด้านกฎหมาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ภาษี
  • มีความชำนาญในงานฝึกอบรม ธุรการ จัดซื้้อฯลฯ
  Narai Property Co., Ltd.'s banner
  Narai Property Co., Ltd.'s logo
  Nonthaburi > Muang
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
  • มีความรู้งานด้านกฎหมาย ลูกค้าสัมพันธ์
  • ดำเนินการด้านเอกสารการขาย ฝาก จำนอง และประมูล