ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 41 jobs
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,IE หรือเกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
  • ผ่านทดลองงานทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • บริหารจัดการงาน จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างอุปกรณ์สินค้า
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 10 ปี ด้านการบริหาร 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  Aileng Food Industries (Thailand) Ltd.'s logo
  Klongluang
  • ทำการดูสต๊อกสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ
  • คัดเลือกและประเมินผู้ขาย
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5 ปี ขึ้นไป
  U Charoen Estate Co., Ltd.'s banner
  U Charoen Estate Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง
  • มีความรับผิดชอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างต่ำ 3-5 ปี
  J.B.P. International Paint Co., Ltd.'s banner
  J.B.P. International Paint Co., Ltd.'s logo
  Pasicharoen
  • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
  • เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
  • ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า
  Next