ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  Ayutthaya
  • ประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้เรื่อง ISO ระบบมาตรฐานต่าง ๆ
  • ผ่านการฝึกอบรม จป. วิชาชีพระดับหัวหน้างาน
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s banner
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย
  • มีการจัดการเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความดีเลิศ
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 34,999 /month
  • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม,บริหารอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ด้าน QC,QA
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป