ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  World Flex Public Company Limited's logo
  Bangna
  • ปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการฝ่ายการเงิน 10 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และประเมินงบการเงินได้เป็นอย่างดี