ผู้จัดการฝ่ายขาย ต่างจังหวัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs
  Commy Corporation Co., Ltd.'s banner
  Commy Corporation Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • บริหารทีมงานทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
  • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจ IT / Gadget / Mobile
  • มีประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายขายไม่น้อยกว่า 4 ปี
  Novartis (Thailand) Limited's banner
  Novartis (Thailand) Limited's logo
  Others
  • Sales Manager กทม และ ต่างจังหวัด
  • Sales Supervisor กทม และ ต่างจังหวัด
  • Area Manager, District Sales Manager
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีเงินเดือนประจำ สวัสดิการครบ
  • ผลตอบแทน/คอมมิชชั่นสูง
  • โครงการทั่วเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
  New Concept Product Co., Ltd. (FITNE & HOTTA)'s banner
  New Concept Product Co., Ltd. (FITNE & HOTTA)'s logo
  Others
  • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ สาขาการขาย, การตลาด
  • ประสบการณ์บริหารทีมงานขาย 5 ปีขึ้นไป
  • มีภาวะผู้นําสูง,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ทักษะการต่อรอง
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วุฒิปริญญาตรี, มีภาวะผู้นำ และ บริหารทีมขนาดใหญ่
  • มีประสบการณ์บริหารทีมขาย, บริหารยอดขาย
  • มีประสบการณ์การบริหารร้านค้า สินค้าแฟชั่น