บริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 2,091 jobs
  SHIPPOP CO., LTD.'s banner
  SHIPPOP CO., LTD.'s logo
  PhayathaiTHB 25K - 45K /month
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • ร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญาระหว่างบริษัทและคู่ค้า
  • จัดทำเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ปรับปรุงนโยบายของบริษัทฯ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  Analyst/นักวิเคราะห์ (MCD)

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการเงินของบริษัท
  • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ
  • มีความสามารถในการใช้ SAP Power และ BI
  Sathaporn Marketing Co., Ltd.'s banner
  Sathaporn Marketing Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • กำหนดทิศทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
  • วางแผนประมาณการจำนวนผลิตภัณฑ์
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ บัญชี และอื่นๆ
  • เลขานุการบริษัท/กรรมการบริษัทฯ
  • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน บัญชี
  • มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์
  • วิเคราะห์และติดตาม ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
  Thai Rung Ruang Group of Company's banner
  Thai Rung Ruang Group of Company's logo
  Northern > Others
  • ประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตน้ำตาล
  • บริหารและกำกับดูแลการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของโรงงาน
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ดูแลงานเลขานุการบริษัท กฎหมาย Corporate จดทะเบียน
  • ดูแลงานกฎหมายเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา
  • ป.ตรี-ป.โท สาขานิติศาสตร ภาษาอังกฤษดีมาก
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีประสบการณ์ด้านตลาดเงินและตลาดทุน
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  Sahamongkolfilm International Co., Ltd.'s logo
  Phayathai
  • จบการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท นิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตว่าความ ( ตั๋วทนาย )
  • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษี และ ลิขสิทธิ์
  Next