บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน
  Suggestions will appear below the field as you type
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Accounting Officer ( AP AR GL)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  PhayathaiTHB 20K - 30K /month
  • บันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทตามระบบของการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้าน บัญชี จำนวน 1-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SAP, MS-office
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Data Analyst

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • จัดทำและวิเคราะห์รายได้
  • หาแนวทางการตรวจสอบเพื่อลดการสูญเสียของรายได้
  • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการคำนวนค่าบริการ
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)'s logo

  System Analyst

  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  Phayathai
  • Solution & software design, Develop, Implement
  • System requirements, Identify risk and impact
  • Location: BTS Ari-Saphan Khwai
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)'s logo

  Data Analyst

  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  Phayathai
  • 1-2 years experience in Data analytic field
  • Data Cleaning / Preparation / Visualization
  • SQL, Python / Tableau / PowerBI
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)'s logo

  Project Manager

  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  Phayathai
  • Planning, implementation and tracking project
  • Software application project / Agile
  • 3 years exp. in IT Project / Software development