บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด มหาชน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)'s logo

  Improvement Process Engineer

  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  Prakket
  • Improvement Process Engineer
  • ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในระบบวิศวกรรม
  • ประสานงานและแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงาน
  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)'s logo

  Sales Engineer

  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  Prakket
  • Sales Engineer
  • การเสนอขายสินค้าและบริการ
  • หาช่องทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ