บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  Sitthinan Co., Ltd.'s banner
  Sitthinan Co., Ltd.'s logo
  LadlumkaewTHB 16K - 24,999 /month
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีอาหาร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ / ยินดีรับจบการศึกษาใหม่
  Sitthinan Co., Ltd.'s banner
  Sitthinan Co., Ltd.'s logo
  LadlumkaewTHB 20K - 34,999 /month
  • ปริญญาตรี/โท บริหารงานบุคคล,การจัดการ,นิติศาสตร์
  • สามารถขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้ MS Windows, MS Office, Power Point ได้ดี