บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  ผู้จัดการร้าน สาขาวงศกร

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Nonthaburi > Muang
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย