บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 of 8 jobs
  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด's banner
  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด's logo

  System Operator-Data Center

  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
  Pravet
  • Monitor and Operate Data Centers Critical function
  • Conduct both of Job Routines
  • Communicate regularly with peer Technicians

  Network Engineer (Cisco Product)

  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
  Sathorn
  • Experience in Cisco Product (Routing, Switch, Data
  • Knowledge of TCP/IP, WAN technologies.Cisco Certif
  • Implement and Troubleshooting with Cisco Product
  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด's banner
  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด's logo

  Application Develop Engineer

  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
  Sathorn
  • Experience in JavaScript (iQuery and JSON)
  • Experience in SQL
  • experience in Windows and Linux based OS

  Cybersecurity Engineer

  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
  Sathorn
  • Experience in cybersecurity solution implementor,
  • Experience in Cybersecurity
  • Knowledge of Clound infrastructure - AWS, Azure
  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด's banner
  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด's logo

  Presale Consultant

  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
  Sathorn
  • Knowledge of Clound infrastructure such as AWS, Az
  • Certification of Security+, CISSP
  • Experiences in presales, techinal sale, postsale