บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด's banner
  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด's logo

  System Operator-Data Center

  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
  Pravet
  • Monitor and Operate Data Centers Critical function
  • Conduct both of Job Routines
  • Communicate regularly with peer Technicians