นักวิเคราะห์ด้านการเงินและบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • วิเคราะห์การลงทุน การบริหารการเงิน 5 - 10 ปี
  • ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  • วิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ ประเมินคู่ค้า
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทมหาชน
  • มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA)
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์การลงทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน