นวัตกรรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  61-90 of 189 jobs
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo

  Product & Marketing Manager

  Premier Business Inter Co., Ltd.
  Pathumwan
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์
  • มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • รังสีเทคนิค
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  Northeastern
  • การศึกษา: ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ด้านงานขาย หรืองานธุรการขาย 1-3ปี
  • ทักษะที่เกี่ยวข้อง: ภาษาอังกฤษ
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  Northeastern
  • การศึกษา: ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์: ด้านงานเอกสารระบบงานคุณภาพ ISO 1-3ปี
  • ความรู้ความสามารถในด้านการดูแลรักษาระบบมาตรฐาน
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  Northeastern
  • การศึกษา: ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย2ปี
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  Northeastern
  • ระดับปริญญาตรี สาขา วทบ.คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์: ด้านงานดปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 1-3 ปี
  • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo

  Sales Executive

  Erawan Sugar Co., Ltd.
  Northeastern
  • ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ด้านงานขาย หรืองานธุรการขาย 1-3 ปี
  • ทักษะที่เกี่ยวข้อง: ภาษาอังกฤษ
  Puun Intelligent Co., Ltd./บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด's banner
  Puun Intelligent Co., Ltd./บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด's logo

  .NET Software Developer, Programmer (Back-end)/โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟท์แวร์ .NET core

  Puun Intelligent Co., Ltd./บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
  HuaykwangTHB 25K - 55K /month
  • ทำงานในวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง และชอบการพัฒนา
  • ได้ทำงานใน Startup ที่เติบโตเร็ว
  • มีโอกาสได้รับสิทธิในการซื้อหุ้น ESOP
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  Northeastern
  • ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์: ด้านการบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี
  • รวบรวมงบการเงิน บริษัทย่อย เพื่อจัดทำงบการเงินรวม
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 5ปี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  BangyaiTHB 120K - 160K /month
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CFO ในอุตสหกรรมการผลิต 5 ปี
  • หากมีใบอนุญาต CPA และ CFA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangplad
  • ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ พฤกษศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการปลูกพืชในระบบ Indoor / Greenhouse
  • ทำงานในโรงเรือนปลูกพืชแบบ Indoor ใน กทม.
  Prev
  Next