ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 of 8 jobs
  Silkspan Company Limited's banner
  Silkspan Company Limited's logo
  Wattana
  • ร่วมกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
  • กำกับงานด้าน HRM และ HRD ตามนโยบายบริษัท
  • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  SUCCESS GLORY THAI CO., LTD.'s banner
  SUCCESS GLORY THAI CO., LTD.'s logo
  BangbonTHB 30K - 70K /month
  • สามารถวางระบบงาน HR ได้ทุกฟังก์ชัน
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้