กฎหมาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 782 jobs
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 7 ปี
  • เชี่ยวชาญในร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ ทางกฎหมายได้
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านคดีความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • ว่าความคดีเช่าซื้อ, กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค,คดีผบ.
  • ว่าความคดีซื้อขาย, คดีครอบครัว, คดีมรดก, คดีอาญา
  • ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา, คดีแรงงาน
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านกฎหมาย
  • มีประสบการณ์ร่างและตรวจทานสัญญาและเอกสารอื่นๆ
  • มีทักษะการสื่อสารและและมีความละเอียดรอบคอบ
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต
  • มีประสบการณ์ทำงานนิติกร In-House/Law firm 10 ปี
  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s banner
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ในงานจัดหาที่ดิน 3-5 ปี
  • ประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์
  • วิเคราะห์ Feasibility, มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • กำกับดูแล Compliance
  • บริษัทมหาชน ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ
  • กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  Next