• ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0 - 3 years of experience in the food packaging
 • Customer orientation and strong initiative
 • Annual Performance Bonus

22-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Age: 35 to 42 years old prefer Male and Female
 • 10 years design, R&D, Electronic, Lighting
 • At least 3 years in management

21-Oct-20

THB45k - 55k /month

Applied
 • Min 10 Yrs Experience in Product Design or R&D
 • Experienced in LED Lighting Products
 • Good English Skills

21-Oct-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • Male Only, Age not Over 38 Years
 • Good English Skills
 • Experienced in Frozen Food Product Line

20-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?