• ปริญญาตรี / โท ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
  • ประสบการณ์ด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์รีทอร์ทเพ้าซ์
  • มีความรู้ความสามารถด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor of Health, Safety and Environment
  • Experience in environmental and safety management
  • Experience in Biomass/ power/ industrial plant

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
  • Wide development opportunities
  • Competitive salary and benefits
  • International work environment

13-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?