• มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

21 hours ago

 

Applied
 • Degree In Electrical or Electronic Engineering
 • Age 28-35 Year
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales Experience in Laboratory Equipment
 • Good Communication in English
 • Work-Life Balance, 5 Working Days in a Week

19-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์
 • สูงกว่าปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

18-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

15-Sep-17

 

Applied
 • At least M.Sc. in Plant Pathology, Biotechnology
 • 3 yrs in research in Plant Pathology, Molecular
 • Molecular Genetics, Laboratory and field

12-Sep-17

 

Applied
 • วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์
 • สูงกว่าปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12-Sep-17

 

Applied
 • At least M.Sc. in Plant Pathology, Biotechnology
 • Horticulture, Molecular Genetics, Researcher
 • 5 yrs in Plant Pathology, biological, R&D

12-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.