• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัย 5 ปีขึ้นไป
 • ความรู้และเข้าใจด้านกระบวนการผลิตอาหารเป็นอย่างดี

28-May-20

 

Applied
 • Degree in life sciences, technical (engineering)
 • 4 years of experience required in a Regulatory
 • Experience in the areas of drugs, biologics

26-May-20

 

Applied
 • We are located nearby MRT-Petchburi and BTS-Nana
 • 5 y translation working/3 y in Medical contents
 • Punctual allowance / 11-day annual leave

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Higher in Industrial Engineering
 • 5 Yrs as Production/Process Improvement Engineer
 • Good Command of English

25-May-20

THB45k - 70k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?