• วุฒิปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
 • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

23-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

20-Sep-20

 

Applied

HSE Officer

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • HSE regulatory compliance support
 • Good communication skill
 • Manufacturing background

18-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

15-Sep-20

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

15-Sep-20

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • ประสบการณ์ หัวหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ สูตรอาหารใหม่
 • ขยัน กล้าคิด กระตือรื้อร้น เริ่มงานได้ทันที

11-Sep-20

Salary negotiable

Applied