Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 49 jobs
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  Regulatory Affairs Manager

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  Wangthonglang
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • Exp. 5 ปีขึ้นไป การขึ้นทะเบียนยา,ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร,เครื่องสำอาง
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Assistant Project Manager

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  BangkokTHB 30K - 35K /month
  • จัดทำ Project ตามที่หัวหน้างานให้รับผิดชอบ
  • สายลุยมีรถยนต์ และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  • มีทักษะการติดต่อประสานงานเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับ
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s banner
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , วิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • ภาวะผู้นำ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่,เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี, ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Senior R&D (Cosmetics)

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  BangkapiTHB 30K - 35K /month
  • ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่
  • วางระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐาน
  • บริหารจัดการความสัมพันธ์กับ supplier
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Wangthonglang
  • มีประสบการณ์ด้านการทำแลปชีววิทยาโมเลกุลเช่น RT-PCR
  • จบสาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบประกอบนักเทคนิคการแพทย์
  S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.'s banner
  S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น
  • เวลาทำงานยืดหยุ่น
  Next