• พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมไทย
 • ปวช. ขึ้นไปหรือปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วทบ.เกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Mcs Office ได้ดี

15-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher Department of Animal Science
 • 5 years’ work experience

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher. Department of Animal Science
 • Knowledge in AI and swine breeding

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

14-Aug-17

 

Applied
 • Nutrition Scientist/Dietetics_FMCG
 • Nutrition Science lead on the Innovation Pipeline
 • Review scientific papers, surveys

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.