Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 of 20 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 16K - 25K /month
  • จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 35K /month
  • ประกันคุณภาพ
  • จัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
  • ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • Pet Foods Research and Development
  • วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้้ยง
  • ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์เลี้ยง
  KTW Solution Co., Ltd.'s banner
  KTW Solution Co., Ltd.'s logo

  Quality Assurance Supervisor

  KTW Solution Co., Ltd.
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • เคมีทางการเกษตร ISO9001, ISO17025, ISO 14001, GMP
  • จันทร์ - เสาร์ (8.00 - 16.30) กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
  • ประสบการ์ด้าน QA 5ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  THAI UNION GROUP PCL.'s banner
  THAI UNION GROUP PCL.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ในสายงานอาหารอย่างน้อย 2 ปี
  • โบนัสตามผลงาน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต
  • แปรรูปอาหาร, ควบคุมการผลิต, วางแผนการผลิต
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ผู้จัดแผนก/ฝ่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • Sausages , Beacon , Ham
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี