• ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
 • วุฒิปริญญาตรี การพิมพ์,วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • bioactive
 • nanoparticles
 • bioactivity analysis

28-May-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี สาขาคหกรรม
 • ประสบกราณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • รักงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความคิดสร้าง

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • จบ ป.ตรี-โทด้านวิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป อาหารของทานเล่น เส้นคบเขี้ยว
 • สามารถสร้างยอดขายได้

28-May-20

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’Degree in Food Science or related
 • 5years experience in food manufacturing
 • Good knowledge in GMP / HACCP / ISO 22000

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Food Science
 • Experience in food manufacturing or related fields
 • Good knowledge in ISO 9001, GMP, HACCP

27-May-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechatronics
 • Good command of English both writing and speaking
 • Experience in LED Lighting product

27-May-20

 

Applied
 • ประสบการณ์สายงานด้าน R&D อย่างน้อย 7ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ในสายงานอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์

27-May-20

THB55k - 70k /month

Applied
 • R&D
 • Food
 • RD Manager

27-May-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Work exp, min 7 yrs in R&D, Design Engineer
 • Knowledge of Switchboard / Switchgear / MDB Panel
 • Good command of English (business level)

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree on Food Science or related filed
 • Experience at least 5 years on R&D ,FDA
 • Experience on food company

26-May-20

 

Applied
 • Material Science
 • Research and Development
 • Technology and Innovation

26-May-20

 

Applied
 • At least 5 years in Food industry
 • Good command of spoken and written English
 • Male or Female, aged 30 - 40 years old.

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • More than 10 years experiences in Skin care
 • Degree qualification scientific discipline
 • Logical Thinking, Analytical Thinking

26-May-20

 

Applied
 • หน่วยงานของรัฐ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 • คลองห้า

25-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เเละนำเสนอข้อมูล, ปร

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

25-May-20

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

25-May-20

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Have a car license
 • Bachelor or Master degree in Pulp and Paper
 • 3 years experience in technical support

25-May-20

 

Applied
 • Good command of English (reading, writing)
 • Degree or Higher in Business Administration
 • 2-3 years’ experience in manufacturing field

25-May-20

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemistry,Biotechnoly
 • 2-5 years experience in sales, technical support
 • Strong interpersonal skills

25-May-20

 

Applied