• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • Production experience

05-Aug-20

 

Applied
 • Urgent !!!
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานของดัชมิลล์ได้ทั้ง 2 แห่ง

04-Aug-20

 

Applied
 • Overseeing & Managing the R&D Team
 • Min 12 Years Exp in Beverage R&D/Product Dev
 • UHT, PET, Canning & Pasteurized Formats Exp

03-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาโท / ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศสาตร์การอาหาร
 • สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ชอบการวิเคาระห์ค้นคว้าวิจัย

27-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?