• โครงการด้าน Sustainability
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • มีทักษะในการสื่อสารได้ดี

03-Aug-20

 

Applied
  • มั่นคงและมีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ
  • ทำงานร่วมกับทีมงานคุณภาพ และบริษัทชั้นนำของประเทศ
  • -

03-Aug-20

 

Applied
  • Diploma in Science, Bachelor’s or any related fiel
  • experience in clean-room, pharmaceutical
  • Have knowledge Basic Hygiene regulations.

29-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?