• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • มีใบขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

19-Aug-17

 

Applied
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ เคมี โพลิเมอร์
  • ง่านด้าน R&D
  • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.