• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๔ ปี
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.