Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 37 jobs
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
  • ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี สำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เช่น HPLC,
  S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.'s banner
  S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือเกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการขายของพนักงานขาย
  • รับข้อร้องเรียน ติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
  Bangkapi
  • จบสาขาจุลชีวะ หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฝ่ายขาย ให้ความรู้แก่ลูกค้า เทคนิค
  • commission และ incentive
  Next