• สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • หากมีประสบการณ์ 3-5 ปี
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 22 - 36 ปี

23-Oct-20

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง22-36 ปี
  • รับพิจารณาทั้งผู้ที่จบการศึกษใหม่ หรือมีประสบการณ์
  • ภายในบริษัทมีหอพักให้บริการพนักงาน

22-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?