• จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เคมี และสาขาอื่นที่เกี่
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, Outlook
  • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้

15 hours ago

 

Applied
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และสูตรยางที่ใช้ในการผลิต
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง
  • มีประสบการด้านการทำสูตรยาง

22-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • จบปริญญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบต่องาน

21-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.