• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมตัวแทนจัดจำหน่าย
  • มีทักษะในการนำเสนอ และใช้คอมพิวเตอร์ MS Office

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?