• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์บริหารทีมตัวแทนจัดจำหน่ายภาคใต้ 5 ปี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและสามารถทำงานต่างจังหวัด

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Direct Sales & Business Development
 • Own car and driving license is a must
 • Able to travel around southern region in Thailand

07-Aug-20

 

Applied
 • Degree in Engineering or Business Administration.
 • Minimum 2 years of experience in sales.
 • Good command of English.

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied