• มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

29-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

29-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

29-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • เป็นคนในพื้นที่ และมีความเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี

29-Oct-20

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • เป็นคนในพื้นที่ และมีความเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี

29-Oct-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการดูแลลูกค้า 1 - 3 ปี
 • รักในการเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก

29-Oct-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 2-years work in the specialty coffee industry
 • Maintain Training facility
 • Participate in development of training

28-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering or Business Administration.
 • Minimum 2 years of experience in sales.
 • Good command of English.

27-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Monthly base salary of 40,000 to 60,000 THB
 • Experience in sales and account management
 • Fluent business English, written and verbal

27-Oct-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารงานขาย
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและส่งเสริมการตลาด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

27-Oct-20

Salary negotiable

Applied