• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-3 ปีขึ้นไป
 • มีวุฒิภาวะเป็นผุ้นำ

11-Nov-19

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ ในธุรเช่าซื้อ/ธุรกิจสินเชื่อ
 • ปริญญาตรี-ปริญาโท สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่า 35-48

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Speaking (JLPT N2)
 • Sales Experience
 • Plastic, Rubber, Polyurethane sheets

11-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Minimum 5 years of experience as a Sales Executive
 • Good command of written and spoken English

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ออกเยี่ยมลูกค้า ติดต่อเจรจาการส่งเสริมการขาย

09-Nov-19

THB20k - 35k /month (includes high commission)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good command of spoken and written English
 • Experience in manufacturing, sales manager
 • Strategic planning

08-Nov-19

 

Applied
 • Execute the Sales-Related Activities in the Market
 • 10+ Years of Sales and Marketing Experience
 • Effective Communicator in Thai and English

08-Nov-19

 

Applied
 • To be responsible for maintenance
 • Install and monitor application programs
 • Interact with vendors to provide support

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Chemical Science or related field
 • 5 years or more experience in sale of chemical
 • Enthusiastic, motivated and positive

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Administration
 • Overseas Coordinator
 • Purchasing

06-Nov-19

 

Applied
 • Exp. 5 yrs. as Sales in the manufacturing
 • English Communication leve
 • Bachelors’ degree in related field

31-Oct-19

 

Applied