• มีประสบการณ์ 4-5 ปีในด้านงานขาย
 • มีทักษะด้านการหาตลาด การนำเสนอขาย
 • สามารถที่จะบริหารทีมงานได้

21-Sep-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Male, Age 25-32 years old
 • At least 2 years in Dealer Sales, Central&Eastern
 • Have own car and driving license

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนและคิดกลยุทธ์ในการเสนอขายห้องพักให้กับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ในงานขาย 5 ปีขึ้นไป (Sales Manager)
 • มีความเป็นผู้นำ รู้จักการบริหารงาน-บริหารคน

18-Sep-17

 

Applied
 • ติดต่อ/เสนอขายห้องพักให้กับลูกค้า
 • แนะนำผู้แทนขายถึงลู่ทางในด้านการติดต่อธุรกิจ
 • โต้ตอบจดหมายกับกลุ่มธุรกิจ

18-Sep-17

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิปริญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • เพศชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกดี รักความก้าวหน้า

15-Sep-17

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิปริญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • เพศชาย/หญิง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกดี รักความก้าวหน้า

15-Sep-17

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา หรือ มีประสบการณ์หัวหน้างานขาย
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.