• Male, Age 30-35 years old
 • At least 5 years in Dealer Sales
 • Have own car and driving license

18 hours ago

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Sep-17

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

18-Sep-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารจัดการงานขาย ดูแลงานเอกสารต่างๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย ในร้านค้า
 • ปริญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.